Terveys- ja sosiaalipalvelut

Terveyspalvelut

Kiintiöpakolaisille tarjotaan kunnassa samat terveyspalvelut kuin kaikille kuntalaisille Suomessa. Kuntaan saavuttaessa ...

Terveyskeskus

Suomessa kaikki kunnat järjestävät asukkailleen terveyspalveluita. Yleensä kunnassa on terveyskeskus, jossa palvelut ...

Päivystys

Iltaisin ja viikonloppuisin terveysasemat ovat kiinni, ja äkillisiä sairastapauksia hoidetaan terveyskeskuspäivystyksessä. ...

Äitiysneuvola

Kuntalaisena saat äitiysneuvolasta opastusta kaikissa raskauteen liittyvissä asioissa sekä tietoa erilaisista yhteiskunnan ...

Hammashoito

Kuntalaisena voit käyttää julkisia hammashoitopalveluita. Kunnat tarjoavat hammashoitoa terveysasemilla tai ...

Apteekki

Suomessa lääkäri määrää lääkkeet sairauden hoitoon. Saat lääkäriltä lääkereseptin, jonka kanssa menet ...

Sosiaaliturva

Kotikuntasi asukkaana sinulla on oikeus sosiaaliturvaan Suomessa. Sosiaaliturvaan kuuluvat eri elämäntilanteita ...

Maahanmuuttajan sosiaaliturva

Sosiaaliturva määräytyy maahanmuuttajille elämäntilanteen mukaan samalla tavalla kuin suomalaisille. ...

Kelan palvelut

Maahanmuuttajalla on oikeus hakea Suomen sosiaaliturvan piiriin. Hakemus täytetään lähimmässä Kelan toimistossa. ...

Tietoa sosiaaliturvasta

Tietoa sosiaalietuuksista saa paikallisesta Kelan toimistosta ja sosiaalitoimistosta, sekä Kelan internet-sivustolta. Monissa ...
Terveyspalvelut

Suomessa kiintiöpakolaisille tarjotaan kunnassa samat terveyspalvelut kuin kaikille kuntalaisille. Kuntaan saavuttaessa kiintiöpakolaiselle ja hänen perheelle järjestetään terveystarkastus. Terveystarkastus tehdään tulkin avulla. Terveydenhoitajan haastattelussa selvitetään mm. aikaisemmat sairaudet, lääkitykset ja rokotukset. On tärkeä ottaa mukaan vanhat reseptit ja lääkärinlausunnot. Maahanmuuttajalle selvitetään myös terveyskeskuksen palvelut, ajanvarauskäytännöt ja maksujärjestelmä. Suomessa kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia sitoo vaitiolovelvollisuus.


Terveyskeskus

Suomessa kaikki kunnat järjestävät asukkailleen terveyspalveluita. Yleensä kunnassa on terveyskeskus, jossa palvelut tarjotaan. Koska sinulla on kotikunta Suomessa, voit käyttää kunnan terveyspalveluita. Kun sairastut, varaa aika terveysaseman lääkäriltä tai terveydenhoitajalta joko puhelimitse tai varaamalla ajan terveysasemalla. Odota annettua vastaanottoaikaa terveyskeskuksen odotusaulassa.

Päivystys

Iltaisin ja viikonloppuisin terveysasemat ovat kiinni, ja äkillisiä sairastapauksia hoidetaan terveyskeskuspäivystyksessä. Terveyskeskuspäivystys on järjestetty usein jonkin sairaalan yhteydessä. Hengenvaarallisissa hätätilanteissa voi soittaa hätänumeroon 112.


Äitiysneuvola

Kuntalaisena saat äitiysneuvolasta opastusta kaikissa raskauteen liittyvissä asioissa sekä tietoa erilaisista yhteiskunnan tarjoamista palveluista. Neuvolassa seurataan äidin ja sikiön terveydentilaa ja kasvua. Lääkärintarkastuksessa kuntasi terveyskeskuksessa kannattaa käydä ensimmäisen kerran ennen kuin neljäs raskauskuukausi on päättynyt. Lapsen isää suositellaan tulemaan mukaan neuvolaan ja ennen syntymää tapahtuvaan perhevalmennukseen. Lapsi synnytetään maakunnan sairaalassa, jonka palvelualueelle kotikuntasi kuuluu. Myös isä voi olla mukana synnytyksessä.

Hammashoito

Kuntalaisena voit käyttää julkisia hammashoitopalveluita. Kunnat tarjoavat hammashoitoa terveysasemilla tai hammashoitoloissa.


Apteekki

Suomessa lääkäri määrää lääkkeet sairauden hoitoon. Saat lääkäriltä lääkereseptin, jonka kanssa menet apteekkiin, saat lääkkeen ja maksat sen. Jos sairastat pitkäaikaista sairautta, ota vanhat reseptit mukaan lääkärin vastaanotolle.

Sosiaaliturva

Kotikuntasi asukkaana sinulla on oikeus sosiaaliturvaan Suomessa. Sosiaaliturvaan kuuluvat eri elämäntilanteita tukevat sosiaalipalvelut ja sosiaaliavustukset. Kela eli Kansaneläkelaitos palvelee kaikkia kuntalaisia sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä.


Maahanmuuttajan sosiaaliturva

Sosiaaliturva määräytyy maahanmuuttajille elämäntilanteen mukaan samalla tavalla kuin suomalaisille.

Työttömän työnhakijan pitää etsiä aktiivisesti työtä ja osallistua TE-toimiston kanssa kotoutumissuunnitelmassa sovittuihin toimenpiteisiin. Tällöin hänelle maksetaan työmarkkinatukea.

Ihminen, joka ei ole työmarkkinoiden käytettävissä esimerkiksi pitkäaikaissairauden, vamman tai raskauden vuoksi hakee hänelle kuuluvia etuuksia. Kelan vanhuuseläkettä voi saada 65 vuotta täyttänyt ihminen, joka on asunut maassa kolme vuotta.

Suomessa on käytössä myös toimeentulotuki, joka turvaa sen että ihminen pystyy elämään ihmisarvoista elämää elämäntilanteestaan riippumatta. Toimeentulotuki on viimesijainen etuus. Se tarkoittaa, että sitä voi saada vasta kun muita etuuksia on haettu, tai jos muut etuudet eivät kata välttämättömiä menoja. Se vähenee kun ihmiselle tulee esimerkiksi palkkatuloja ja muita Kelan myöntämiä etuuksia.

Kaikkia sosiaalietuuksia haetaan Kelasta.

Kelan palvelut

Maahanmuuttajalla on oikeus hakea hakemuksella Suomen sosiaaliturvan piiriin. Hakemus tulee täyttää lähimmässä Kelan toimistossa. Saatuaan päätöksen sosiaaliturvaan piiriin kuulumisesta maahanmuuttaja saa henkilökohtaisen Kela-kortin, joka oikeuttaa hänet Kelan tarjoamiin sosiaalietuuksiin. Kelan sosiaalietuuksia ovat mm. perheen, opiskelijan, työttömän, vammaisen ja eläkeläisen etuudet. Kelan etuuksia haetaan henkilökohtaisesti ja etuudet maksetaan aina hakijan henkilökohtaiselle tilille.


Tietoa sosiaaliturvasta

Tietoa sosiaalietuuksista saa paikallisesta Kelan toimistosta ja sosiaalitoimistosta, sekä Kelan internet-sivustolta. Monissa kunnissa järjestetään uusille maahanmuuttajille tiedotustilaisuuksia kunnan palveluista ja sosiaalietuuksista. Saadakseen kattavat tiedot maahanmuuttajan on tärkeä osallistua niihin. Myös maahanmuuttajatyötä tekevät järjestöt ja Suomessa pitkään asuneet maahanmuuttajat neuvovat uusia maahanmuuttajia arkielämän kysymyksissä.

Lataa tämän sivun sisältö PDF-muodossa tästä.